Newsletter

Léif Lieserinnen a Lieser,

Mir presentéieren Iech hei déi 12.Ausgab vum LEARN Newsletter.

An dëser Editioun vun der Newsletter läit de Schwéierpunkt op der Entwécklung vu Sproochkompetenzen a méi spezifesch vum Liesen a Schreiwen. Zwou Enseignantë vum Pilotprojet „zesumme wuessen“ erziele wéi d‘Alphabetiséierung op Franséisch bei hinnen an der Schoul ëmgesat gëtt. Eng rezent Etude stellt däitlech Leeschtungseënnerscheeder am Verständnis vun der Alphabetiséierungssprooch Daäitsch fest, jee nom Familljenhannergrond vun de Kanner. Eng aner Etude ënnersicht wéi verschidde Methode fir liesen ze léieren d’Gehier anescht aktivéieren. Donieft stelle mir Iech nach aner nei Fuerschungserkenntnisser aus enger Rei vun eise Projete vir z.B. wéi ee mat Hëllef vum Eye-tracker mathematesch Aufgabe verbessere kann a wéi Kanner Rechenoperatioune gutt verstinn. Da stelle mir den « Centre de Logopédie » vir, ee vun deenen aacht Kompetenzzentren, deen zwee Beräicher ofdeckt, de Beräich “Héieren” an de Beräich “Sprooch.

Mir wënschen Iech vill Freed beim Liesen !

Är LEARN-Ekipp

Download Versioun LUDownload Version FR

Previous Newsletters

Learn Newsletter Nr. 11 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 10 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 9 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 8 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 7 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 6 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 5 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 4 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 3 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 2 ( Luxembourgish / French )

Learn Newsletter Nr. 1 ( Luxembourgish / French )